Les paperetes del referèndum en occità i català

27 Juliol 2017

L’occità és llengua ofireferendumcial a Catalunya. L’article 6.2 d’aquesta llei estableix que “Totes les persones, en les relacions escrites amb l’Administració de la Generalitat i els organismes i les empreses que en depenen arreu de Catalunya, tenen el dret d’emprar l’occità en la seva varietat aranesa i no se’ls pot exigir cap mena de traducció. També poden usar oralment aquesta llengua en el servei unificat d’informació i consulta ciutadana de la Generalitat”.

Entenem que el referèndum del proper 1 d’octubre és una fita prou important perquè els aranesos que viuen fora de la Val d’Aran puguin exercir llur dret de vot en llur llengua, d’acord amb la llei. Per això, instem tots els diputats independentistes del Parlament català a respectar l’oficialitat de l’occità a Catalunya i, per tant, a modificar el primer punt de l’article 7 de la Llei del referèndum, a fi que les paperetes del referèndum del proper 1 d’octubre siguin en català, castellà i occità a tot Catalunya, no només a la Val d’Aran.

Desitgem que Catalunya no faci amb la llengua d’Aran allò que l’estat espanyol ha fet amb la nostra.

X