Inscripció als cursos

Les teves dades

Les dades personals que ens faciliteu a través d'aquesta butlleta / formulari d'inscripció seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial amb la finalitat de dur a terme la vostra inscripció i la gestió de la relació com a estudiant del CAOC.

Les dades de la inscripcióNo*

* El Nivell A2 està destinat a alumnes que s’inicien en l’estudi de la llengua occitana o bé que en tenen mínimes nocions i que parteixen del coneixement de la llengua catalana. En el cas que estigueu interessats en l’estudi de l’occità però ja en tingueu nocions més avançades ens agradaria ens indiquessiu la vostra experiència i valorariem la vostra opinió per a futurs cursos i nivells que es preveuen.


PresencialA distànciaLliure(1)


Nivell Bàsic (A2) al CAOCAltre

PresencialA distànciaLliure(1)


Nivell Intermedi 1 (B1.1) al CAOCAltre

PresencialA distànciaLliure(1)


Nivell Intermedi 2 (B1.2) al CAOCAltre

PresencialA distànciaLliure(1)


Nivell Avançat (B2) al CAOCAltre

PresencialA distànciaLliure(1)


No


No

1) La modalitat lliure és la possibilitat d’examinar-se sense haver seguit el curs presencialment o a distància

2) Aquest curs està reconegut com a activitat de formació permanent pel Departament d'Ensenyament

3) Les dades personals que ens facilites a través d'aquesta butlleta / formulari d'inscripció seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial amb la finalitat de dur a terme la teva inscripció i la gestió de la relació com a estudiant del CAOC. Així mateix, podrem comunicar-nos amb tu per via electrònica o telefònica, basant-nos en l'interès legítim del CAOC, per comunicar-te informació sobre el curs, així com novetats, activitats o actes organitzats pel CAOC, i d'altres comunicacions que puguin resultar del teu interès. En cap cas cedirem les teves dades personals a tercers sense el teu consentiment previ.

En qualsevol moment podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-te a: carrer de providència, 42, 08024 de Barcelona o mitjançant correu electrònic a caoc@caoc.cat

En cas que no desitgis rebre comunicacions informatives i promocionals per via electrònica o telefònica sobre activitats i/o serveis del CAOC, envia'ns un correu electrònic a caoc@caoc.cat

X