Jornada acadèmica a la UB

15 Octubre 2015
ub
Edifici UB

Jornada “Les llengües minoritàries i la seva protecció legal. La situació de l’occità aranès”.

Jornada sobre les llengües minoritàries i els marcs legals per al seu reconeixement, protecció i foment. La necessitat per a una llengua minoritària de disposar d’un marc legal propici i els models d’intervenció dels poders públics en aquest àmbit, des d’una perspectiva general i comparada a nivell europeu.

El 2006, la llengua occitana és reconeguda com a oficial a tot Catalunya, i amb caràcter de llengua pròpia en el mateix territori d’Aran. Aquesta oficialitat ha estat regulada legalment amb posterioritat amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran. Fa, doncs, cinc anys de l’aprovació d’aquesta Llei al Parlament de Catalunya. La comunitat occitano-aranesa és una minoria lingüística a Catalunya que des del 1979 (primer estat d’autonomia) ha estat objecte d’un reconeixement i protecció legals creixents, en el marc de l’autogovern català, i compta amb polítiques actives de normalització social. Una experiència de més de 30 anys que permet una valoració sobre les necessitats, possibilitats i limitacions d’un marc legal i de les polítiques lingüístiques en la protecció, recuperació i/o normalització d’una llengua minoritària.

Data: dimecres 21 d’octubre de 2015

Horari: de 17 a 20h

Lloc: Sala de professors, edifici Josep Carner de la UB (c. Aribau / Gran Via), Barcelona

 

Programa

17 – 17.05: Presentació, a càrrec del Dr. J. E. Gargallo (UB).
17.05 – 17.15: Intervencions institucionals
17.15 – 18: La varietat de la protecció de les modalitats lingüístiques a Itàlia, a càrrec del Dr. G. Poggeschi (UdS).
18 – 18.45:  L’occità aranès: evolució sociolingüística i perspectives, a càrrec del Dr. Aitor Carrera (UdL).
18.45 – 19.30:  La Llei 35/2010, de l’occità, antecedents i potencialitats, a càrrec de la Dra. Eva Pons (UB).
19.30 – 20:  Col·loqui-debat, moderat pel Dr. F. Xavier Vila (UB).

 

Aquesta jornada compta amb la col·laboració de Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB, que dirigeix el Dr. F. Xavier Vila. S’adreça a estudiants de la Facultat de Filologia (principalment departaments de Filologia Romànica i Filologia Catalana), però és oberta a tot el públic interessat.

Més informació: CUSC-UBPrograma de la jornada i ponents
L’assistència és gratuïta i no cal formalitzar inscripció.

X