Privadesa

Informació bàsica sobre la protecció de dades

Responsable del tractament:

Cercle d’Agermanament Occitano-Català
C/ Providència, 42. 08024 Barcelona
CIF: G08953564
caoc@caoc.cat

Finalitat del tractament de les dades personals

Facilitar als socis, col·laboradors i simpatitzants del CAOC, informació de les nostres activitats, esdeveniments i accions.

Temps

Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió.

Destinataris

No es preveuen cessions de dades.

Drets

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament.

X