Avís legal

Condicions generals

Totes i cadascuna de les planes web localitzables sota els dominis caoc.cat i els seus respectius subdominis i subdirectoris, així com el seu contingut, són propietat del Cercle d’Agermanament Occitano-Català, amb domicili social Providència 42, 08024 de Barcelona, amb NIF número G-08953564, constituïda per temps indefinit i inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 4091.

Tots els continguts del web són propietat intel·lectual del CAOC o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari ningun dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en material de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del web.

Les dades personals obtingudes mitjançant el formulari web seran incorporats en un fitxer, del qual es responsable CAOC, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb el CAOC que pogués ser del seu interès.

El CAOC es compromet a fer servir les dades, recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment mencionada.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides  mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’aquest formulari implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho al mail caoc@caoc.cat o a l’adreça Providència, 42. 08024 Barcelona.

X