Transparència

El Cercle d’Agermanament Occitano-Català en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya, posem a disposició pública informacions d’interès ciutadà per tal que pugueu conèixer tot allò que fa referència als nostres projectes i a la gestió econòmica de l’entitat.

Amb el compromís d’una gestió responsable i transparent dels recursos dels quals disposem, durant els propers mesos anirem adaptant la informació i la seva accessibilitat.

1. Organització

Estatuts

Els podeu consultar aquí.

Composició del l’Òrgan de Govern

Elegit en Assemblea Ordinària el 24/03/2023. El podeu consultar aquí.

Registre d’Associacions

El podeu consultar aquí.

2. Pla de treball i gestió econòmica

Pla de treball

El pla de treball estableix els eixos, objectius i accions que centren l’activitat del Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC) al llarg de l’any. El podeu consultar aquí.

Memòries d’activitats

Memòries econòmiques

Pressupost anual

Podeu consultar el pressupost anual aquí.

Relació de llocs de treball

La podeu consultar aquí.

3. Convenis i contractes

El Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC) no té cap conveni ni tampoc cap contracte amb l’administració pública.

X