“Guilhèm: Arrels trasplantades”

20 setembre 2016
guilhem
Portada de la novel·la

GUILHÈM és una dels milers i milers d’històries personals dels emi­grants que des d’Occitània van venir cap a Catalunya durant bona part de l’edat moderna, fugint de les penúries econòmiques i de les lluites civils i religioses.

Posant-nos en la pell d’uns personatges reals, els germans March i Guillem, que vingueren d’Andouque, al bell mig del País d’Oc, co­neixerem a través del llibre les vicissituds per les quals van haver de passar tota aquella munió de gent que, tal com deixà escrit un contemporani de l’època, el jesuïta Pere Gil, “Y així, foragitats tots els moros, restà Cathalunya habitada sols de cathalans y francesos”, perquè a principi del 1600, els occitans i alguns forasters més formaven prop del 50 per cent de la població a molts dels pobles catalans.

El llibre, titulat “Guilhèm: Arrels trasplantades”, l’ha editat amb l’editorial d’autoedició Círculo Rojo. Es pot comprar per 18€ a les presentacions que es faran pròximament del llibre: el 22 de setembre a Molins de Rei i el 24 de setembre a Corbera del Llobregat. També es pot comprar a Amazon i com a llibre electrònic a la Casa del Libro.

 

 

 

X